Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatkezelés céljai:

Az adatkezelési célja, hogy a jogszabályoknak megfelelően a Dex-Platform Kft (székhely: 2377, Örkéyny, Ilona major 1..; adószám: 26142816-2-13) számára:

1.1 a www.szigeteltgarazs.hu internetes oldalon saját kezűleg megadott e-mail címét, nevét, telefonszámát és címét (számlázás okán) kezelje és nyilvántartsa. Önnek árajánlat-kérés esetén árajánlatot küldjön, valamint a megadott elérhetőségen Önnel kapcsolatba léphessen.

2. Az adatkezelés időtartama, megszüntetés és leiratkozás

A nyilatkozat elfogadásával hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait kizárólag a fenti célra (1.1) visszavonásig vagy a szolgáltatás megszüntetéséig kezeljük és tarjuk nyilván, 10 évente az adatokat felülvizsgáljuk és szükség szerint töröljük. .

3. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) teljes egészében betartva kezeljük. A megadott adatokat az 1. pontban leírtaktól eltérő célokra fel nem használja. A személyes adatokat a harmadik személynek kizárólag a felhasználó előzetes, írásos hozzájárulása esetén szolgáltathat ki. Amennyiben a jelentkező nem járul hozzá a fentiekhez, ezt az esemény megkezdése előtt írásban jeleznie kell részünkre. A felhasználó jogai megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a bíróságon érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

4. Felhasználói jogok, biztonság és felülvizsgálat

A Dex-Platform Kft kiemelt figyelmet fordít a kezelt személyes adatok biztonságára, biztosítja a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét. A Dex-Platform szükség szerint szerződéses alvállalkozókkal léphet kapcsolatba és oszthat meg velük az 1. pontban felmerülő adatok egy részét vagy egészét, kizárólag a Dex-Platform Kft részére történő munkavégzés okán. Az alvállalkozó saját célra, illetve harmadik fél számára a megosztott adatokat nem használhatja. A Dex-Platform Kft biztosítja és garantálja, hogy a szerződéses alvállalkozó partnerei is betartják a 3. pontban részletezett jogszabályokat. A Dex-Platform Kft fenntartja azon jogát, hogy az adatkezelési nyilatkozatot természetesen, a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett felülvizsgálja és szükség esetén egyoldalúan módosítsa.

5. Naplózással kapcsolatos adatkezelés

5.1 A Dex-Platform Kft naplózással kapcsolatos adatkezelése A www.mobilgarazs.com szerver naplózása: a weblapok meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

5.2 Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése A portál forráskódja a Dex-Platform Kft-nél üzemelő szerveren külső és belső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A Dex-Platform Kft szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói a szerverünkre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja Facebook Oldalazonosító 112413165449149

6. A Dex-Platform Kft ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné cégünket, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken (hírlevél, email cím stb.) megteheti. Az alábbiakkal kapcsolatban forduljon hozzánk: – árajánlat-kérés – érdeklődés – megrendelés leadása – személyes találkozóra történő időpontfoglalás

7. A kezelt személyes adatok köre:

az 1 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, e-mail cím, telefonszám. A Dex-Platform Kft minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl a levelezési rendszeréből.

8. Adatfeldolgozó:

Név: Dex-Platform Kft
Székhely: 2377 Örkény, Ilona major 1.
Adószám: 26142816-2-13
A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.